divendres, 31 d’agost de 2012

Targetes QSL de Ràdio Romania Internacional
Després de molts mesos sense rebre les targetes QSL de Ràdio Romania Internacional, Pere Justo n'ha rebut unes quantes d'endarrerides, de les quals en reproduïsc dues, que m'han semblat les més boniques i que representen edificis romanesos molt atractius. Com saben vostés, la pàgina web de Ràdio Romania Internacional és http://www.rri.ro/index2.shtml?lang=11 i els correus electrònics de contacte són span@rri.ro o bé al personal de la conductora del Rincón diexista, Victoria Sepciu,
victoria_sepciu@yahoo.es. L'emissora verifica després de molts mesos d'enviar informes de recepció, un per mes, però és de veres que acaben verificant-los tots. Només s'ha de tindre una mica de paciència.

Informació de RAE Argentina al Món

Ante la grave crisis causada por la pandemia del Covid 19 y que el Gobierno de la Republica Argentina ha decretado una serie de medidas ...

Entrades més visitades en l'últim mes