dijous, 19 de maig de 2011

Ona curta per a principiants

L'Ona Curta, també coneguda com SO (de l'anglés shortwave) o HF (high frequency) és una banda de radiofreqüències compreses entre els 2300 i els 29.999 kHz en la qual transmeten la seua programació al món en diferents llengües (entre altres el català) les emissores de ràdio internacionals. També emeten en aquestes freqüències les estacions de radioaficionats.
En aquestes freqüències, les ones electromagnètiques, que es propaguen en línia recta, reboten a distintes altures (com més alta la freqüència a major altura) de la ionosfera (amb variacions segons l'estació de l'any i l'hora del dia), la qual cosa permet que els senyals aconseguisquen arribar a punts llunyans i inclús facen la volta al planeta. La ràdio d'ona curta és semblant a les estacions d'ona mitjana local (AM) que es poden sentir normalment, només que el senyal d'ona curta viatja a més distància. L'ona curta arriba més lluny.
Normalment s'utilitza el mode AM (Amplitud Modulada) i la BLU o SSB (Banda Lateral Única o Single Side Band) tant superior com inferior. També s'usa el mode de telegrafia CW, el RTTY, la Freqüència Modulada i la SSTV, entre altres tipus de modulació.
A pesar del que es pensa, no es necessita una ràdio extraordinària per a sentir aquestes transmissions provinents de tot el món. Tot el que es necessita és una ràdio "normal" que puga rebre la banda d'ona curta. Tals ràdios poden ser molt barates. N'he vist per 9 €.
Pel que fa a les antenes de recepció, per a escoltar moltes transmissions internacionals, pot usar-se simplement l'antena telescòpica que es troba en moltes ràdios de FM, és a dir la que porta incorporada la ràdio. No obstant això per a la recepció de transmissions internacionals més exòtiques s'ha de connectar un tros de cable o fil d'aram simple a l'antena de la seua ràdio, encara que aconseguirà millors recepcions amb una antena exterior de més o menys altura.
 
 

1 comentari:

Targeta de KBS World Radio (Corea del Sud)

KBS World Radio ha canviat de logo i ara mostra unes grans ones que volen simbolitzar, segons asseguren, la difusió mundial de la cultura ...

Entrades més visitades en l'últim mes